Gorenje Studio - Stara Pazova

Gorenje Studio - Stara Pazova

Adresa: Kralja Petra Karađorđevića 34, Stara Pazova

Mesto: Stara Pazova

Tel: 022/317 041

e-mail: office@hull8670gorenje.rs

Web: www.gorenje.rs

Proizvođač

Gorenje

Adresa: Milutina Milankovića 7, 11000 Beograd

Mesto:

Tel: +381 11 35 34 100

e-mail: office@hull8670gorenje.rs

Web: www.gorenje.rs