Uživajte ispod pergole


Uživajte ispod pergole

Ako je pergola vezana uz zid kuće, vizuelno proširuje unutrašnji prostor. Ukoliko pri gradnji poštujete nekoliko jednostavnih pravila, dugo ćete uživati u njoj
Nezaobilazni ukras mediteranske bašte, pergola, pruža idealnu zaštitu od sunca i vetra u vrtu i na terasi. Lepotom oplemenjuje svaki prostor, daje posebnu draž senovitim prolazima, a može da posluži i kao potpora za biljke penjačice, ali i neka vrsta nadstrešnice iznad mesta za sedenje i odmor u dvorištu.

Postavljena na terase i verande uz kuću, postaje "soba na otvorenom" za boravak u poluotvorenom prostoru. Ako je pergola vezana uz zid kuće, vizuelno proširuje unutrašnji prostor. Ukoliko pri gradnji poštujete nekoliko jednostavnih pravila, dugo ćete uživati u njoj.

Kako da sami napravite pergolu? Prilikom izgradnje vodite računa da njena veličina bude srazmerna veličini dvorišta. Pergola se sastoji od više potpornih stubova na kojima leže ukrštene poprečne grede. Može da bude slobodna (ako stoji samostalno), ili vezana za zid kuće. Najčešće se izrađuje od drveta, ali može da se napravi i od drugih materijala, od kamena, čelika, ili kombinacije različitih materijala. Visina pergole bi trabalo da bude 2,5 m. Prema veličini pergole određuje se i vrsta i debljina materijala koji ćete koristiti.

Oblik, boju i veličinu pergole treba uskladiti i sa ostalim elementima vrta, kao i sa stilom kuće uz koju se vrt nalazi.

Izvor Novosti.rs