Uštedite pravilnom upotrebom frižidera!


Uštedite pravilnom upotrebom frižidera!

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Termostat u frižideru trebalo bi podesiti na poziciju da hladi onoliko koliko je zaista potrebno i ne preterivati jer svaki stepen niže temperature povlači veću potrošnju električne energije. Pet stepeni celzijusa je optimalna temperatura koju treba održavati u frižideru, a ukoliko vam je frižider prepun možda ćete morati da ga dodatno podesite.

OSTAVLJANJE HRANE


U frižider ne bi trebalo stavljati topla jela i nepoklopljene sudove, jer tečnost isparava, ubrzava se stvaranje leda na isparivaču i povećava potrošnja električne energije. ***Kućni aparati koji misle na vaš džep

ZATVARANJE VRATA


Vrata frižidera i zamrzivača trebalo bi da budu dobro zatvorena kako ne bi ulazio topao vazduh, ali ni vlaga. Tako se stvaraju naslage leda, a zbog toga treba što kraće vreme i što ređe držati otvorena vrata.

ODRŽAVANJE


Frižider i zamrzivač neophodno je čistiti i iznutra i spolja. Redovno bi trebalo uklanjati naslage leda sa isparivača, jer frižider i zamrzivač slabije hlade i troše više električne energije. Alarm za uklanjanje leda sa isparivača mogla bi da bude debljina leda veća od pet milimetara. Potrebno je, osim toga, uklanjati prašinu i druge nečistoće sa zadnje strane frižidera i zamrzivača, sa kondenzatora, kako bi vazduh mogao da odnosi toplotu sa površina kondenzatorskih cevi.

PRAVILNO PAKOVANJE NAMIRNICA


Pre ostavljanja namirnica u zamrzivač potrebno je čvrsto upakovati namirnicu u aluminijumsku ili plastičnu foliju ili plastičnu kesu i istisnuti vazduh iz njih, jer on sprečava brzo zamrzavanje namirnice. Obeležite namirnice.

BRZO ZAMRZAVANJE NAMIRNICA


Kod ostavljanja namirnica u zamrzivač, potrebno je izvršiti brzo zamrzavanje namirnica da bi se sačuvao njihov kvalitet. ***Saveti za racionalnu potrošnju struje

MESTO POSTAVLJANJA FRIŽIDERA I ZAMRZIVAČA


Frižider i zamrzivač trebalo bi postaviti dalje od izvora toplote, od električnog šporeta, peći ili radijatora. Toplota otežava rad frižidera i zamrzivača, jer vazduh koji struji oko kondenzatorskih cevi treba da hladi cevi i odnosi toplotu sa njih. Topao vazduh sporije odnosi toplotu sa cevi, produžava rad kompresorskog sistema i povećava potrošnju električne energije. Ukoliko ne možete da udaljite frižider i zamrzivač od izvora toplote, potrebno je između njih staviti pregradu od drvene table, stiropora ili sličnog izolacionog materijala.

KOLIKO TROŠI FRIŽIDER?


Električni frižider zapremine 300 litara snage 200 vati (W) uključivao se i isključivao u toku 24 časa više puta, tako da je ukupno radio 10 časova, šest u vreme trajanja više tarife, a četiri časa niže tarife.

Kako bismo izračunali utrošenu električnu energiju u kilovatčasovima (kWh) potrebno je električnu snagu frižidera, izraženu u kilovatima (kW) pomnožiti sa vremenom njegovog rada, izraženom u časovima (h).

Frižider je tokom 24 časa, šest časova radio u višoj, a četiri časa u nižoj tarifi. Pošto su cene različite potrebno je naći koliko je električne energije frižider utrošio u višoj, a koliko u nižoj tarifi.

KOLIKO TROŠI ZAMRZIVAČ?


Zamrzivač zapremine 500 litara, snage 400 vati (W) uključivao se i isključivao u toku 24 časa nekoliko puta, tako da je ukupno radio 12 časova.

Recimo da domaćinstvo nema dvotarifno brojilo, tako da je cena električne energije jedinstvena i iznosi 4,39 dinara po jednom kilovatčasu električne energije (kWh) u zelenoj zoni potrošnje, u kojoj se domaćinstvo nalazi.

Kako bismo izračunali utrošenu električnu energiju u kilovatčasovima, (kWh) potrebno je električnu snagu zamrzivača, izraženu u kilovatima (kW) pomnožiti sa vremenom njegovog rada, izraženim u časovima (h), savetuje Potrošač.

Izvor: S media