Ogradeee…

Još od vremena kada je pecinski covek postavio granje ispred pecine da bi obeležio svoj posed i zaštitio se od neželjenih posetilaca, ograde su nerazdvojan pratilac okucnice. One su se tehnicki usavršavale, ali je njihova funkcija i danas ista: obeležavanje granice poseda, zaštita od neželjenih pogleda i poseta, zaštita od vetra, sunca, buke i prašine. Ponekad, ograda ima i funkciju da spreci izlazak iz ogradenog prostora – kada je rec o deci ili kucnim ljubimcima i domacim životinjama, na primer. U svakom slucaju, ograda treba da zadovolji estetske kriterijume i da bude ukras ambijenta u kome se nalazi.

SAMO NA SVOM POSEDU
Ograda može biti podignuta samo na sopstvenom zemljištu, granice parcele se ne smeju preci. Najbolje je blagovremeno prodiskutovati planove sa komšijama. Ukoliko postoje neka neslaganja, potražite sporazumno i na vreme savet pravnika. Takode, treba proveriti da li u vašem kraju postoje neki urbanisticki uslovi koje treba ispoštovati.

U SKLADU SA KUCOM
Kada birate kakvu cete ogradu podici, važno je imati na umu da ona mora da bude u skladu sa arhitekturom kuce i drugih objekata u dvorištu, kao i sa ogradama susednih poseda, da se ne bi naružio izgled citave ulice. Loše dizajnirana ograda može da pokvari utisak koji ostavlja lep objekat. Isto tako, skupocena ograda, koja uveliko nadmašuje izgled kuce, delovace pretenciozno i neprikladno.

VISINA
Visina ograde treba da odgovara nameni. Privatnost i zaštita su veoma važni kada planiramo život na otvorenom. Kada je to moguce, ograda ipak ne treba da zaklanja lepe vizure, bilo da se gleda iz dvorišta ili u njega. Biljkama u dvorištu cesto je potrebna zaštita od vetra ili sunca. U tome može da ucestvuje i drugo zelenilo, drvece i žbunje, ali i ograda. Zato je najbolje da je planirate kada vec postoji okviran plan kako želite da uredite i koristite dvorišni prostor. Ograda može da bude i simbolicna. Kod kuca u nizu koje imaju i zadnje dvorište kome je obezbedena privatnost, prednje može biti otvoreno pogledima, sa ogradom koja je tek naznacena. Ovakvo rešenje je uobicajeno u Holandiji, gde se ograda prednjeg dvorišta cesto sasvim gubi, a gotovo nikada nije viša od pedesetak santimetara.

STABILNOST
Odluke ne treba donositi olako, bilo da je rec o dizajnu ili konstrukciji ograde. Stabilnost je važan parametar, narocito u vetrovitim krajevima. Ukoliko je nose stubovi, oni ne samo što treba da su pravilno dimenzionisani vec im treba obezbediti i odgovarajuci temelj, zavisno od tipa i materijala ograde. Betonski postament je uglavnom najadekvatniji. Polja ograde obicno su široka 1,5 do 2,5 metara.

MATERIJALI
Trajnost ograde postiže se izborom materijala. On zavisi i od namene ograde, ambijenta, ali i želja i finansijskih mogucnosti vlasnika. Postoje žive ograde, drvene, metalne, betonske, zidane od opeke ili kamena i kombinovane. Najtrajnije su one od betona. Njihova prednost je i što ne zahtevaju gotovo nikakvo održavanje. Po trajnosti ne zaostaju mnogo ni ograde od drugih materijala, ali im je potrebno izvesno, manje ili vece, održavanje. Savremena zaštitna sredstva za drvo ili metal su kvalitetna i otporna na atmosferske uticaje. Živa ograda je najjeftinija za postavljanje, ali oko nje ima najviše posla. U estetskom smislu ona može biti najlepša ako joj se posveti pažnja. Propadanje ograde je ubrzano kada njena „ispuna” leži direktno na zemlji. Ovo je narocito slucaj kod drvenih ograda. Zbog toga deo ograde izmedu stubova koji je nose treba da bude izdignut od tla. Ovaj problem može da se reši i postavljanjem podloge od šljunka ispod ograde.

KAKO JE OPLEMENITI
Puzavica može da oplemeni površinu masivne zidane ograde, ali i od drugih materijala, poput žicane ograde ili drvenog trelisa. Dokle god je negovana, i održavana u željenim gabaritima, ona je i divna pozadina za raznobojno baštensko cvece.

KOMBINOVANjE MOTIVA
Kombinovanje materijala, poput opeke i drveta, daje odlicna rešenja. Motiv ne mora da se ponavlja uvek u istom ritmu. Možete transparentne ili niže delove da postavite na mestima gde želite da sacuvate neki dragocen pogled. Lepo je i kombinovati ogradu od drveta, opeke ili betona sa „pauzama” koje ce biti u zelenilu.

ESTETSKA ULOGA
Pored funkcionalnosti, ograda ima i nesumnjivu estetsku ulogu. Ona je, zajedno sa kapijom, prvo sa cim se posetilac susrece kada prilazi kuci. Vaš dom ce najpre biti sagledan kroz ogradu i zato je važno da sa njom cini celinu. Ograda može biti projektovana tako da se istakne ili da bude gotovo neprimetna, ali uvek je dobro da se neki elementi koji se pojavljuju u arhitekturi kuce pojave i na ogradi. To može biti boja, oblik ili materijal. Možda cete poželeti da ponovite motiv ograde na terasama kuce.

KAPIJA
Kapija se postavlja na mestu koje je najudobnije za prilaz. Ona može biti u ravni sa ogradom i izvedena u istom stilu i od istih materijala. Može, naprotiv, da odudara po visini i oblikovanju. Nekada se kapija pravi u obliku male nadstrešnice. Kakvu god kapiju da izaberete, prvo nju postavite, a zatim prema njoj (ili njima, ako planirate više ulaza) rasporedite i stubove ograde. Originalno poštansko sanduce na pravom mestu može da bude upecatljiv detalj.

Dobro dizajnirana ograda i kapija predstavljaju najbolji nacin da personalizujete dom. Iako neka vec gotova rešenja koja se nude na tržištu mogu da zadovolje, najbolje je kada se ograda projektuje u skladu sa konkretnim uslovima, da bi datom mestu bila pravi izbor.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment on "Ogradeee…"

Leave a comment

Login